Jak i dlaczego ZUS pozyska kolejne pieniądze od najlepiej zarabiających Polaków w 2022r?

Utworzono: 2022-01-06
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-10
Liczba odwiedzin posta: 345

Po próbach z 2019 roku mających na celu zniesienie limitu 30-krotności, które zostały  skutecznie zatrzymane, rząd ponownie porusza ten temat tyle, że w zmienionej formie.

Czym jest limit 30-krotności?
Limit krotności to nic innego jak maksymalna granica zarobków, która zobowiązuje osoby aktywne zawodowo do odprowadzania składki do ZUS-u. Limit ten stanowi zabezpieczenie dla Państwa na dalsze lata przed wypłacaniem wysokich emerytur. (Obecne kalkulacje zapowiadają, że w 2070 roku emeryci będą otrzymywać 23% swojego przeciętnego wynagrodzenia).

Jakie wprowadzono zmiany?
W związku ze zmianą prognozowanej wysokości średniego wynagrodzenia w 2022 roku, rząd zwiększa limit 30-krotności składek ZUS o niemalże 20 tysięcy złotych. Dotychczasowy limit kształtujący się na poziomie przeszło 157 tysięcy złotych rocznie dla osób zarabiających nieco powyżej 13/14.000 PLN/ miesięcznie wzrósł do ponad 177.000 PLN. Wynik ten wyliczony został na podstawie nowej przewidywanej kwoty średniego wynagrodzenia w Polsce mającego wynosić 5.922 PLN

Znaczenie zmian dla Polaków.
​W efekcie powyższych zmian rząd pozyska według prognoz 7 miliardów PLN od osób, które wcześniej nie musiały odprowadzać składek do ZUS-u ponieważ przekraczały one już limit 30-krotności. W 2022 roku zwolnienie ze składek ZUS będzie obowiązywało od miesięcznego wynagrodzenia wyższego niż 14.800 PLN. 

 
  Emilia Wajer Obsługa spółek LTD (UK i Malta)
Grupa spółek www.drozd.biz
e-mail: asystent@drozd.biz konsultacje: (PL)-Szczecin, Wrocław i Katowice,
(UK)-London i Liverpool, (IT)-Milano

  
Źródła: Money.pl [dostęp z dnia. 08.12.2021], 
Twitter.com [profil: Adam Szłapka, post z dnia 21.06.2021]


Powrót