Zatrudnienie w Anglii, co się stanie z moimi składkami jak zrezygnuję?

Utworzono: 2019-09-20
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-21
Liczba odwiedzin posta: 466

Co się dzieje w przypadku zakończenia pracy w Wielkiej Brytanii – jaki jest los opłacanych w trakcie trwania zatrudnienia składek na ubezpieczenie społeczne?

W sytuacji, gdy kończysz pracę w swojej spółce to okres zatrudnienia w Wielkiej Brytanii będzie wliczał się np. do ciągłości lat pracy i okresu składkowego.
Zakończenie stosunku pracy w UK nie ma wpływu na okres już naliczonego ubezpieczenia i opłaconych składek w Polsce.
Informacje dotyczące rozliczenia z tytułu zatrudnienia są ewidencjonowane w systemie brytyjskiego odpowiednika ZUS pod twoim indywidualnym numerem NIN. Okres dotychczasowego zatrudnienia i ubezpieczenia w żadnym wypadku nie przepada (musi wynosić minimum 10 lat). Sytuacja ta dotyczy zarówno Wielkiej Brytanii, Polski, jak i każdego innego państwa członkowskiego UE. Należy pamiętać, iż w przypadku ustania sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczeń w UE, osoba podlega pod system ubezpieczeń w tym państwie, w którym pozostaje aktualny tytuł do ubezpieczenia.

Przykład:
Pracownik, zatrudniony w Wielkiej Brytanii, który jednocześnie prowadzi działalności gospodarczą w Polsce w momencie rozwiązania umowy o pracę, ponownie obowiązkowo podlega pod polski system ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (nawet jeżeli posiada certyfikat A1), czyli z chwilą rozwiązania umowy w Anglii ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie do polskiego ZUS.Powrót