Na jakiej podstawie mogę nie płacić ZUSu w Polsce?

Utworzono: 2019-11-08
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-21
Liczba odwiedzin posta: 303

Jaka jest podstawa prawna regulująca możliwość optymalizacji kosztów ZUS ?

 Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE.

Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy wspólnotowe.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Możemy swobodnie podróżować po terytorium wspólnoty, osiedlać się, podejmować pracę, studiować.

Zasady ustalenia właściwego ustawodawstwa określają następujące akty prawne:
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

oraz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

PAMIĘTAJ!
Aby "dostać pozwolenie" niepłacenia składek na ZUS w Polsce lub raczej nie narażać się na zajęcie komornicze rekomendujemy uzyskanie dokumentu A1 (certyfikatu potwierdzającego podleganie pod ustawodawstwo danego kraju).
Dziękujemy za sugestie kolejnych pytań, dzięki którym tworzymy bazę wiedzy dla Państwa.
Z Wyrazami Szacunku
Sebastian Drozd Mały Zus i Podatki, spółki LTD Grupa spółek Drozd.biz Telefon główny: 888838848 Domena: drozd.biz Email: sebastian@drozd.biz Adres:Szczecin, Katowice, London, Liverpool
 


Powrót