1. Promocja S7

Utworzono: 2020-01-01
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-21
Liczba odwiedzin posta: 387

NA CZYM POLEGA PROMOCJA?
Jeżeli jesteś z nami już rok czasu, to oferujemy Ci prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które normalnie kosztuje 65 PLN miesięcznie a które pokryjemy aż w wysokości 45,02 PLN miesięcznie przez tyle lat ile będziesz naszym klientem. Czyli 540,24 rocznie. 
Koszt miesięczny dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zostanie obniżony aż do poziomu 19,98 PLN miesięcznie.

Ubezpieczenie zdrowotne w pakiecie, który zawiera;
- 3 lekarzy pierwszego kontaktu (internista, pediatra i lekarz rodzinny),
- 10 specjalistów (chirurg ogólny, dermatolog, ginekolog, internista, laryngolog, lekarz rodzinny, neurolog, okulista, pediatra, urolog),
- usługi pielęgniarskie,
- 9 badań laboratoryjnych (OB, Morfologia krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu, jonogram sód i potas, glukoza, żelazo, magnez, mocznik, kreatynina, cholesterol całkowity, trójglicerydy, bilirubiny we krwi, białko we krwi, poziom Aspat, poziom Alat, poziom GGTP we krwi, poziom Amylazy we krwi, poziom ASO, poziom APTT, poziom PT we krwi, poziom Fibrynogenu, cytologia ginekologiczna),
- 5 badań diagnostycznych (RTG, USG, Audiometria, Spirometria, EKG spoczynkowe)
- zniżki na konsultacje lekarskie i ambulatoryjną diagnostykę,
- 15% zniżki w placówkach partnerskich,
- 25% zniżki w placówkach Polmed,

Możesz oczywiście wybrać dowolny inny pakiet. Wysokość dofinansowania z naszej strony pozostanie bez zmian.
W załączniku umieszczamy listę placówek realizującą ubezpieczenie ważną na dzień 29.11.2019

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?
Skontaktuj się z nami i przekaż nam informację, że chcesz skorzystać z promocji "S7".
Skorzystanie z promocji jest możliwe jeżeli zarejestrujesz się do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego z naszego linku partnerskiego http://polecaj.s7health.pl/LMK84637295

 

Regulamin Promocji „S7”. 

Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Promocji „S7” zorganizowanej przez Success Unlimited LTD.


§1 
Definicje

 1. Organizator Promocji – Success Unlimited LTD zarejestrowana pod adresem The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London, E10 5NP
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zamówiła i opłaciła usługę doradczą.
 3. Abonament Miesięczny – Zapłata za miesięczną obsługę, rozliczanie i raportowanie w spółce LTD.

 

§ 2
Czas trwania promocji

             Od 1 Stycznia 2015 r do odwołania.

§ 3
Przedmiot Promocji

 1. Przedmiotem promocji jest zniżka, którą uzyska Klient w zamian za regularnie opłacany abonament za obsługę księgową swojej spółki.
 2. Klient uzyska korzyść finansową co miesiąc po 12 miesiącach regularnego opłacania abonamentu w wysokości 45,02 PLN.
Pierwszy przykład - korzyść roczna: 45,02 x 12 = 540,24 PLN
Drugi przykład - korzyść pięcioletnia: 45,02 x 12 x 5 = 2701,2 PLN
Trzeci przykład - korzyść dziesięcioletnia: 45,02 x 12 x 10 = 5402,4 PLN

§ 4
Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo zgłosić chęć skorzystania z promocji od dowolnego miesiąca lub roku po 12 miesiącach regularnego opłacania abonamentu.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z promocji jest możliwe jeżeli usługi dodatkowe z których korzystasz są opłacone oraz posiadasz uregulowaną kaucję.
 2. Promocja nie łączy się z innymi i obowiązuje od podstawowej kwoty abonamentu w wysokości od 599 PLN wyszczególnionej na stronie https://drozd.biz/#abonamenty
 3. Skorzystanie z promocji jest możliwe jeżeli zarejestrujesz się do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego z naszego linku partnerskiego http://polecaj.s7health.pl/LMK84637295
 4. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
 5. Organizator Promocji ma prawo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu realizacji Promocji na co Klient wyraża zgodę. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Oferty Promocyjnej lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Klientów przed odwołaniem Oferty Promocyjnej. Informacja o odwołaniu lub zmianie Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej agenta Organizatora: www.drozd.biz lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
 7. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora Promocji.

 

§ 6
Osoba do kontaktu

Osoba odpowiedzialna za udzielanie wiążących odpowiedzi na temat Promocji w imieniu Organizatora Promocji – Manager Biura.
Dostępny jest pod numerem telefonu 512 566 717 lub pod adresem e-mail manager@drozd.bizPowrót