2. Trzynasty abonament za 1 PLN

Utworzono: 2020-01-01
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-21
Liczba odwiedzin posta: 707

NA CZYM POLEGA PROMOCJA?
Prowadzimy dla Ciebie spółkę LTD pod kątem księgowym, doradczym i opłacamy składki ubezpieczeniowe i podatki w UK (zgodnie z podpisaną umową). W zamian pobieramy opłatę abonamentową w wysokości od 599 PLN (w zależności od wybranego pakietu). Trzynasty abonament zwrócimy na Twoje konto z którego został przelany potrącając 1 PLN.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?
Zlecenie w Twoim banku stałego przelewu abonamentu wybranego dnia miesiąca (mieszczącego się w terminie płatności faktury) będzie skutkowało po 12-stu miesiącach wykonaniem usługi księgowej za 1 PLN. Jeżeli abonament będzie wpływał zawsze tego samego dnia miesiąca, to TRZYNASTY co roku zwrócimy Ci na konto z którego został do nas wysłany (pomniejszony o 1 PLN) .
Z doświadczenia proponujemy ustawić stałe zlecenie na 3 DNI PRZED KOŃCEM TERMINU PŁATNOŚCI, bo wtedy masz gwarancję wpływu środków w terminie płatności faktury.
 

Regulamin Promocji „Trzynasty abonament za 1 PLN”. 

Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Promocji „Trzynasty abonament za 1 PLN” zorganizowanej przez Success Unlimited LTD.


§1 
Definicje

 1. Organizator Promocji – Success Unlimited LTD zarejestrowana pod adresem The Legacy Business Centre, 2a Ruckholt Road, Office 228, London, E10 5NP
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zamówiła i opłaciła usługę doradczą.
 3. Abonament Miesięczny – Zapłata za miesięczną obsługę, rozliczanie i raportowanie w spółce LTD klienta (od 599 PLN) …więcej

 

§ 2
Czas trwania promocji

             Od 1 Listopada 2019 r do odwołania.

 

§ 3
Przedmiot Promocji

 1. Przedmiotem promocji jest zniżka, którą uzyska Klient w zamian za regularnie opłacany abonament przez 13 miesięcy z rzędu.
 2. Klient uzyska korzyść co 13 miesięcy w wysokości miesięcznego abonamentu pomniejszonego o 1 PLN,
Pierwszy przykład korzyści: 599 - 1 = 588 PLN
Drugi przykład korzyści: 749 - 1 = 748 PLN
Trzeci przykład korzyści: 1199 - 1 = 1198 PLN
 1. Promocja nie łączy się z innymi i obowiązuje od podstawowej kwoty abonamentu w wysokości od 599 PLN wyszczególnionej na stronie https://drozd.biz/#abonamenty
 2. Trzynasty abonament również musi zostać opłacony w terminie.
 3. Klient może skorzystać z promocji dowolną liczbę razy.

 

§ 4
Prawa Klienta

 1. Klient ma prawo rozpocząć promocję od dowolnego miesiąca lub roku. 

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z promocji jest możliwe jeżeli usługi dodatkowe z których korzystasz są opłacone oraz uregulowaną kaucję.
 2. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.
 3. Organizator Promocji ma prawo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu realizacji Promocji na co Klient wyraża zgodę. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Oferty Promocyjnej lub odwołania Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Klientów przed odwołaniem Oferty Promocyjnej. Informacja o odwołaniu lub zmianie Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej agenta Organizatora: www.drozd.biz lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
 5. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora Promocji.

 

§ 6
Osoba do kontaktu

Osoba odpowiedzialna za udzielanie wiążących odpowiedzi na temat Promocji w imieniu Organizatora Promocji – Manager Biura.
Dostępny jest pod numerem telefonu 512 566 717 lub pod adresem e-mail manager@drozd.biz

 Powrót