Na czym polega zamknięcie spółki LTD?

Utworzono: 2020-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-21
Liczba odwiedzin posta: 414

Proces zamykania spółki LTD trwa ok trzech miesięcy i polega na podaniu do wiadomości ogólnej informacji o postawieniu spółki w stan likwidacji.
Aby rozpocząć proces prosimy o mailową lub pisemną informację na ten temat od zgromadzenia wspólników. Następnie wyślemy Ci fakturę za zamknięcie spółki zgodnie z obowiązującym cennikiem z prośbą o jej opłacenie. Opłacenie faktury musi nastąpić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie procesu likwidacji (np: jeżeli chcesz zamknąć spółkę od 1 marca to do 20 lutego trzeba wnieść opłatę).
W okresie likwidacji (np: od 1 marca do 31 maja) nie opłacasz już abonamentu miesięcznego za obsługę księgową.
Spółka już nie może zatrudniać pracowników ani być uczestnikiem obrotu gospodarczego (wystawiać faktur lub przyjmować kosztów).
Podczas tego kwartału w razie potrzeby możemy przerwać proces zamykania spółki, jednak nie zawsze przerwanie rozpoczętego procesu likwidacji jest możliwe.
Po rozpoczęciu zamykania spółki otrzymujemy od urzędu dokument potwierdzający złożenie woli zgromadzenia wspólników.
Po ok. 3 miesiącach otrzymasz pisemną informację o zamknięciu spółki LTD.

 
Dziękujemy za sugestie kolejnych pytań, dzięki którym tworzymy bazę wiedzy dla Państwa.
Z Wyrazami Szacunku
Sebastian Drozd Mały Zus i Podatki, spółki LTD Grupa spółek Drozd.biz Telefon główny: 888838848 Domena: drozd.biz Email: sebastian@drozd.biz Adres:Szczecin, Katowice, London, Liverpool


Powrót