11 Programów Brytyjskiej Tarczy Antykryzysowej i omówienie dwóch najbardziej prawdopodobnych dla właścicieli spółek LTD.

Utworzono: 2020-04-14
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-14
Liczba odwiedzin posta: 1128

Dzień Dobry,
dzisiaj słów kilka na temat pakietu środków finansowych mających na celu wsparcie usług publicznych, ludzi i przedsiębiorstw w okresie zakłóceń spowodowanych przez COVID-19.

Mamy 11 Głównych programów wsparcia:

 1. Odroczenie płatności podatku VAT i płatności samodzielnych;
 2. Program "Coronavirus Job Retention Scheme" minimum 7 500 £;
 3. Odroczenie płatności Self- Assessment.
 4. Program wsparcia dochodów z samozatrudnienia do 7 500 £;
 5. Pakiet ustawowej ulgi chorobowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 6. 12-miesięczny urlop służbowy dla wszystkich firm detalicznych, hotelarskich, rekreacyjnych i żłobków w Anglii;
 7. Dofinansowanie dla małych firm w wysokości do 10 000 £;
 8. Przyznanie dofinansowania w wysokości do 25 000 GBP dla firm prowadzących handel detaliczny, hotelarstwo i rekreację posiadających nieruchomości o dochodach między 15 000 a 51 000 GBP;
 9. Program "Coronavirus Business Interruption Loan" oferujący pożyczki w wysokości do 5 milionów funtów dla MŚP za pośrednictwem British Business Bank;
 10. Nowy instrument pożyczkowy Banku Anglii, mający na celu wsparcie płynności wśród większych firm, pomagając im przezwyciężyć utrudnienia powstałe na skutek koronawirusa w ich przepływach pieniężnych poprzez pożyczki;
 11. Program HMRC „Czas na zapłatę”.

A oto kilka zdań na temat każdego z programów:

Ad1. Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez odroczenie płatności podatku VAT.
HMRC ma na celu wspieranie firm, odraczając płatności z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) na 3 miesiące. Jeśli prowadzisz działalność w Wielkiej Brytanii
i powinieneś opłacić podatek VAT w okresie od 20 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., masz możliwość odroczyć płatność do późniejszego terminu lub opłacić podatek VAT jak zwykle.
Nie obejmuje płatności VAT MOSS.
HMRC nie będzie naliczać odsetek ani kar od żadnej kwoty odroczonej w wyniku ogłoszenia Kanclerza.
Płatności podatku VAT należne po zakończeniu okresu odroczenia będą musiały zostać zapłacone jak zwykle. Jeśli zdecydujesz się odroczyć płatność VAT, będziesz musiał ją zapłacić do 31 marca 2021r.

Ad2. Program Coronavirus Job Retention Scheme (i WŁAŚNIE Ad2. ORAZ Ad4. ZAJMIEMY SIĘ W DZISIEJSZYM ARTYKULE).
Coronavirus Job Retention Scheme to program tymczasowy otwarty dla wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii na okres co najmniej 3 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. Jego celem jest wsparcie pracodawców, których działalność została poważnie dotknięta przez koronawirusa (COVID-19).
Pracodawcy mogą ubiegać się o 80% normalnych miesięcznych kosztów wynagrodzeń (pracowników na urlopie), do 2500 funtów miesięcznie plus powiązane składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i minimalne automatyczne składki emerytalne pracodawcy na tę płacę. Pracodawcy mogą korzystać z tego programu w dowolnym momencie w tym okresie.
Program jest otwarty dla wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii, którzy utworzyli i uruchomili program płac PAYE do dnia 28 lutego 2020r. a także posiadają konto bankowe w Wielkiej Brytanii.
Każda organizacja brytyjska z pracownikami może złożyć wniosek, w tym:
 • biznes;
 • organizacje charytatywne;
 • agencje rekrutacyjne (pracownicy agencyjni opłacani przez PAYE);
 • władze publiczne;

Ad3. Odroczenie płatności Self- Assessment.
Jeśli jesteś zobligowany do zapłaty Self-Assessment do 31 Lipca 2020, natomiast sytuacja związana z Coronavirusem utrudnia ci tę czynność, masz prawo do odroczenia zapłaty. W takiej sytuacji należy ją uiścić do 31 stycznia 2021 r. Odroczenie jest opcjonalne. Jeśli nadal możesz dokonać  płatności na konto w dniu 31 lipca, powinieneś to zrobić. W przypadku odroczenia płatności do 31 stycznia 2021 r. nie będą naliczane kary ani odsetki za opóźnienie w płatności.


Ad4. Program wsparcia dochodów z samozatrudnienia.
Program wspierania dochodów z samozatrudnienia (SEISS) będzie wspierać osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członków partnerstw), które straciły dochód z powodu COVID-19. Ten program pozwoli Ci ubiegać się o podlegającą opodatkowaniu dotację w wysokości 80% twoich zysków handlowych do maksymalnie 2 500 £ miesięcznie przez następne 3 miesiące. W razie potrzeby można go przedłużyć.
Możesz złożyć wniosek, jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność na własny rachunek lub członkiem spółki oraz:
 • złożyłeś zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego za rok podatkowy 2018–19;
 • prowadziłeś interesy w roku podatkowym 2019-2020;
 • podczas składania wniosku prowadzisz interesy, lub prowadziłbyś gdyby nie sytuacja z COVID-19;
 • zamierzasz kontynuować prowadzenie interesów w roku podatkowym 2020-2021;
 • utraciłeś zyski z handlu / partnerstwa z powodu COVID-19.
Twoje zyski z samozatrudnienia muszą być również niższe niż 50 000 £, a ponad połowa twoich dochodów pochodzić z samozatrudnienia. Jest to określone przez spełnienie co najmniej jednego z następujących warunków:
 • mając zyski z obrotu / zyski z partnerstwa w latach 2018–19 w wysokości poniżej 50 000 £, a zyski te stanowią ponad połowę całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu;
 • mając średni zysk handlowy w latach 2016–17, 2017–18 i 2018–19 wynoszący mniej niż 50 000 GBP, a zyski te stanowią ponad połowę średniego dochodu podlegającego opodatkowaniu w tym samym okresie;
Jeśli zacząłeś handlować w latach 2016–19, HMRC wykorzysta tylko te lata, za które złożyłeś zeznanie podatkowe.
Jeśli nie złożyłeś deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego za rok podatkowy 2018–19, musisz to zrobić do 23 kwietnia 2020 r.
Otrzymasz podlegającą opodatkowaniu dotację, która będzie stanowić 80% średnich zysków z lat podatkowych (w stosownych przypadkach):
 • 2016 do 2017
 • 2017 do 2018
 • 2018 do 2019
Aby obliczyć średnią kwotę, HMRC zsumuje całkowity zysk handlowy za 3 lata podatkowe (w stosownych przypadkach), a następnie podzieli przez 3 (w stosownych przypadkach) i wykorzysta to do obliczenia kwoty miesięcznej. Będzie to maksymalnie 2 500 £ miesięcznie przez 3 miesiące. Dotację urząd wypłaci bezpośrednio na Twoje konto bankowe w UK w jednej racie.


Ad5. Wsparcie dla firm wypłacających pracownikom wynagrodzenie chorobowe.
Przepisy, które umożliwią małym i średnim przedsiębiorstwom i pracodawcom odzyskanie ustawowego zasiłku chorobowego (SSP) wypłaconego za absencję chorobową z powodu COVID-19. Kryteria kwalifikowalności do programu będą następujące:
 • zwrot ten obejmie SSP do 2 tygodni na kwalifikującego się pracownika, który był nieobecny w pracy z powodu COVID-19;
 • kwalifikują się pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników - wielkość zasiłku zostanie określona na podstawie liczby osób zatrudnionych na dzień 28 lutego 2020 r.;
 • pracodawcy będą mogli odzyskać wydatki za każdego pracownika, który złożył wniosek o SSP (zgodnie z nowymi kryteriami kwalifikowalności) w wyniku COVID-19;
 • pracodawcy powinni prowadzić ewidencję nieobecności pracowników i płatności SSP, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia GP. Jeśli pracodawca wymaga dowodów, osoby z objawami koronawirusa mogą uzyskać notkę izolacyjną od NHS 111 online, a osoby mieszkające z osobą z objawami mogą otrzymać notkę ze strony internetowej NHS;
 • okres kwalifikujący się do programu rozpocznie się następnego dnia po wejściu w życie przepisów dotyczących rozszerzenia SSP na osoby przebywające w domu;
 • rząd będzie współpracował z pracodawcami w najbliższych miesiącach, aby jak najszybciej ustanowić mechanizm spłat dla pracodawców.
Kwalifikujesz się do programu jeśli:
 • twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii;
 • twoja firma jest mała lub średnia i na dzień 28 lutego 2020 r. zatrudnia mniej niż 250 pracowników.

Ad6. Wakacyjne stawki biznesowe dla firm handlowych, hotelarskich i rekreacyjnych.
Wprowadzone zostaną wakacyjne stawki biznesowe dla firm handlu detalicznego, hotelarstwa i rozrywki w Anglii na rok podatkowy 2020-2021.
Masz prawo do urlopu według stawek biznesowych, jeśli:
 • twoja firma ma siedzibę w Anglii
 • twoja firma działa w sektorze detalicznym, hotelarskim i / lub rekreacyjnym
Nieruchomościami, które skorzystają z ulgi, będą nieruchomości zajmowane w całości lub głównie:
 • jako sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina i miejsca koncertów muzyki na żywo;
 • nieruchomości wypoczynkowe;
 • nieruchomości gościnne, takie jak hotele, kwatery dla gości z posiłkami lub zakwaterowanie bez wyżywienia.

Ad7. Dofinansowanie dla małych firm w wysokości do 10 000 £;
Program dotacji dla handlu detalicznego i gościnności zapewnia przedsiębiorstwom z sektora handlu detalicznego, hotelarstwa i wypoczynku dotację pieniężną w wysokości do 25 000 GBP na nieruchomość.
Przedsiębiorstwa w tych sektorach, których nieruchomość przynosi dochód do 15 000 GBP, mogą kwalifikować się do otrzymania dotacji w wysokości do 10 000 GBP.


Ad8. Przyznanie dofinansowania w wysokości do 25 000 GBP dla firm prowadzących handel detaliczny, hotelarstwo i rekreację posiadających nieruchomości o dochodach między 15 000 a 51 000 GBP;
Przedsiębiorstwa w tych sektorach, których nieruchomość ma dochód powyżej 15 000 GBP i mniej niż 51 000 GBP, mogą kwalifikować się do otrzymania dotacji w wysokości 25 000 GBP. Masz prawo do otrzymania grantu, jeśli:
 • twoja firma ma siedzibę w Anglii;
 • twoja firma działa w sektorze detalicznym, hotelarskim lub rekreacyjnym;
 • twoja firma ma dochód poniżej 51 000 GBP.
Nieruchomościami, które skorzystają z ulgi, będą nieruchomości pracujące w całości lub głównie:
 • jako sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina i miejsca koncertów muzyki na żywo;
 • obiekty wypoczynkowe;
 • jako hotele, kwatery dla gości i kwatery oraz zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie;

Ad9. Program Coronavirus Business Interruption Loan
Tymczasowy program pożyczek Coronavirus Business Interruption Loan wspiera MŚP w dostępie do pożyczek, kredytów w rachunku bieżącym, finansowania faktur i finansowania aktywów w wysokości do 5 milionów funtów przez okres do 6 lat.
Rząd dokona również płatności za przerwanie działalności gospodarczej w celu pokrycia pierwszych 12 miesięcy płatności odsetek i wszelkich opłat pobieranych przez pożyczkodawcę, dzięki czemu mniejsze firmy nie poniosą żadnych kosztów wstępnych.
Rząd udzieli pożyczkodawcom poręczeń w wysokości 80% na każdą pożyczkę (z zastrzeżeniem górnego limitu roszczeń przed pożyczkodawcą), aby zapewnić kredytodawcom poręczenia do dalszego finansowania MŚP. Program będzie realizowany za pośrednictwem komercyjnych pożyczkodawców, wspieranych przez rządowy British Business Bank. Istnieje 40 akredytowanych kredytodawców, którzy są w stanie zaoferować finansowanie, w tym wszystkie główne banki.
Kwalifikujesz się do programu, jeśli:
 • twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a jej obroty nie przekraczają 45 milionów funtów rocznie;
 • twoja firma spełnia inne kryteria kwalifikacyjne British Business Bank.

Ad10. Wsparcie dla większych firm poprzez Corporate Finance Facility
W ramach sytuacji związanej z Covid-19, Corporate Finance Facility Bank of England będzie kupował krótkoterminowe długi od większych firm.
Wesprze to Twoją firmę, jeśli dotknie ją krótkoterminowe ograniczenie dochodów i pozwoli sfinansować zobowiązania krótkoterminowe.
Będzie także wspierać rynki finansowe przedsiębiorstw i ułatwiać dostarczanie kredytów wszystkim firmom.
Wszystkie firmy niefinansowe, które spełniają kryteria określone na stronie internetowej Banku Anglii są uprawnione do skorzystania z tego wsparcia.


Ad11. Usługa Time to Pay
Wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i mające zaległe zobowiązania podatkowe mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w zakresie spraw podatkowych za pośrednictwem usługi HMRC dotyczącej wydłużenia czasu zapłaty.
Ustalenia te są uzgadniane indywidualnie i są dostosowane do indywidualnych okoliczności i zobowiązań.
Masz prawo otrzymania tego rodzaju pomocy, jeśli Twoja firma:
 • płaci podatek rządowi Wielkiej Brytanii;
 • ma zaległe zobowiązania podatkowe;
 

Dla klientów, którym prowadzimy księgowość spółek LTD najbardziej prawdopodobne do uzyskania wydają się dofinansowania z programu 2 i 4. 
Omówię je razem, ponieważ mają wiele elementów wspólnych przez co ich powtarzanie w osobnych opisach spowodowałoby niepotrzebne "wydłużenie poniższego opracowania".

Generalnie pomoc jaką przygotował rząd jest alternatywą do zwalniania pracowników.
Jeśli zatrudniasz pracowników i nie mają możliwości pracy z domu, to jako pracodawca możesz ubiegać się o dotację do 80% wynagrodzenia pracownika.
Limit ten wynosi 2500 GBP miesięcznie na pracownika.
Aby zakwalifikować się do programu pomocy jako pracodawca wskaż pracowników, których temat dotyczy. Pracownicy nie powinni podejmować pracy, gdy są w okresie złożonego wniosku o dofinansowanie. Pracodawca musi przesłać do HMRC informacje o pracownikach i ich zarobkach, za pośrednictwem nowego portalu internetowego. HMRC pilnie pracuje nad stworzeniem systemu zwrotu kosztów. Istniejące systemy nie zostały utworzone w celu pobierania dotacji przez pracodawców.
Według założeń pracownicy firm brytyjskich powinni być utrzymywani na liście płac zamiast zwalniać ich bez wynagrodzenia. Sytuacja dotyczy pracowników, którzy nie są chorzy, ponieważ chorzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania wsparcia rządowego na podstawie przepisów ustawowych o zasiłkach chorobowych (SSP).
Kto może być objęty programem?
Dofinansowanie może dotyczyć któregokolwiek z twoich pracowników, praktykantów lub dyrektorów pod warunkiem, że zostali zatrudnieni na podstawie istniejącej umowy o pracę zawartej przed 28 lutego 2020r. HMRC powinno zwrócić do 80% kosztów płacy zakwalifikowanych pracowników, z zastrzeżeniem limitu 2500 GBP miesięcznie na pracownika. Koszty wynagrodzeń obejmują zakontraktowane wynagrodzenie, NIC pracodawców i koszty emerytur.
Płatność odbywa się w formie dotacji udzielonej przez HMRC za pośrednictwem systemu RTI. Dotacja jest na trzy miesiące od 1 marca 2020 r. i może zostać przedłużona.

Nie ma żadnych szczegółów na temat dalszych warunków kwalifikacyjnych. Od Ciebie jako pracodawcy zależy, czy zapłacisz różnicę 20%, aby pracownicy otrzymali pełne wynagrodzenie.
Niewypłacenie pełnego wynagrodzenia może mieć negatywny wpływ na osoby o wyższych zarobkach. Niższa kwota wypłacona pracownikowi, jest Twoją decyzją i może być przedmiotem negocjacji z pracownikami.
Pracownicy, których zatrudniasz nie mogą pracować dla Ciebie w okresie dotacji. Pozostają nadal Twoimi pracownikami.
Nie odpowiem na pytanie, czy wolno im podjąć pracę tymczasową w innym miejscu w okresie „urlopu” dlatego, że zależy to od konstrukcji podpisanej z pracownikiem umowy o pracę.
Urząd brytyjski twierdzi, że przestrzeganie prawa pracy w tym zakresie pozwoli ochronić pracodawcę przed roszczeniami pracowników, gdy skończy się obecny stan epidemii a także ochronić pracowników w zakresie nadużyć ze strony pracodawców.
Stan epidemii nigdy wcześniej nie miał miejsca na taką skalę, dlatego nie ma jeszcze dodatkowych wytycznych co do tego jak dalej postępować w tym zakresie.
Prawo pracy w tej sytuacji też nie przewiduje szczególnego schematu zachowań, dlatego ciężko jest jednoznacznie udzielić wiążących porad prawnych w tym zakresie.
Zdroworozsądkowo trzeba przestrzegać obecnych norm i jako pracodawcy zachowywać się tak aby nie szkodzić pracownikom.

Zamieszczam poniżej kilka sugestii, które powinny pomóc w zarządzaniu tym ryzykiem. W razie wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej porady prawnej.

 1. Zdecyduj, którzy pracownicy mają być zatrzymani w firmie i którym chcesz pomóc. Jeśli to nie wszyscy pracownicy to upewnij się, że stosujesz uczciwy proces selekcji.
  Możesz zacząć od każdego pracownika, który nie może pracować z domu jeśli jest to właściwe lub od tych, którzy muszą zostać w domu aby opiekować się dziećmi.

 2. Jeżeli masz taką potrzebę poproś urząd o wolontariuszy. Możesz zastosować taki sam proces jak w przypadku zwolnień, stosując kryteria puli i wyboru.

 3. Zdecyduj czy dofinansujesz kwotę zwracaną przez HMRC (do 80% wynagrodzenia pracownika) a jeśli tak to o ile (część z brakujących 20% czy całość)?

 4. Zdecyduj czy zatrudniasz pracowników na czas określony, np. pełne trzy miesiące lub czy musisz zachować pewną elastyczność. Oznacza to mniej pewności dla wszystkich ale pozwala odpowiednio wyselekcjonować pracowników w razie gdyby sytuacja uległa zmianie i zniesione zostały ograniczenia w pracy lub dofinansowanie rządowe.

 5. Zdecyduj czy zgodzisz się aby pracownik podjął pracę tymczasową w innym miejscu w okresie "urlopu". Możesz oczywiście zająć się tym dopiero na żądanie pracowników.
  Jeśli ich umowa obecnie tego zabrania powinieneś poinformować ich o swojej decyzji na piśmie. Jeżeli umowa dopuszcza tego typu zachowania wydaje się, że (o ile rząd nie zaleci inaczej) pracownicy mogą to zrobić.

 6. Monitoruj swoje przepływy pieniężne aby sprawdzić czy masz wystarczające środki aby zapłacić swoim pracownikom do czasu ewentualnego otrzymania dotacji z HMRC (prawdopodobnie w maju lub czerwcu 2020).

 7. Rozważ przerwanie działalności gospodarczej (zamknięcie spółki) lub odroczenie płatności podatku VAT.

 8. Sprawdź umowę o pracę dla każdego pracownika, którego umowę zamierzasz kontynuować.

 9. Jeśli zamierzasz jako pracodawca dofinansować ze swojej kieszeni brakujące 20% wynagrodzenia pracowniczego aby utrzymać normalne wynagrodzenie to nie potrzebujesz zgody pracowników, ponieważ nie odstępujesz od ich warunków umownych. Jeśli nie zamierzasz dofinansować wynagrodzenia pracownikom to będziesz potrzebować zgody pracowników, chyba że ich umowa pozwala ci zmniejszyć lub zatrzymać ich wynagrodzenie gdy nie ma dla nich pracy. W razie wątpliwości skorzystaj z porady prawnej.

 10. Powiadom wyznaczonych pracowników czy dofinansujesz ich pensje, czy też otrzymają oni jedynie 80% kwoty zwrotu HMRC w zależności od tego co ma zastosowanie. Wskazane jest zrobienie tego na piśmie. W razie potrzeby uzyskaj pisemną zgodę pracowników na zmianę ich warunków zatrudnienia.

 11. Jeśli masz wystarczające fundusze odpowiednio dokonuj płatności na rzecz swoich pracowników. Rób to normalnie jak dotychczas przez listę płac z odprowadzaniem odpowiednich podatków.


Nie jest jeszcze jasne czy pracodawca musi otrzymać zwrot kosztów wynagrodzenia. Oczekujemy wskazówek od HMRC w tej sprawie.
Nie jest jeszcze jasne w jaki sposób dotacja będzie działać dla pracodawców, którzy nie są w stanie wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenia do momentu jej otrzymania od urzędu i czy mogą opóźnić wypłatę wynagrodzenia dopóki HMRC nie dokona refundacji.
Możesz przesłać do HMRC informacje o pracownikach, którzy zostali zatrudnieni i ich zarobkach za pośrednictwem nowego portalu internetowego (jeszcze nie jest dostępny i nie mamy szczegółów jakie informacje będą wymagane. Mamy jednak wstępny projekt oświadczenia dla pracownika - Załącznik 2).
Zakładamy, że po przesłaniu kompletnych informacji otrzymasz dotację od HMRC, jeżeli spełnisz oczekiwania stawiane przez urząd. Oczekujemy dalszych szczegółów na ten temat.  
W załączniku 1 list, który będziesz musiał przekazać każdemu zgłoszonemu do dofinansowania pracownikowi.

Jeśli masz więcej pytań na ten temat, to proszę o bezpośredni kontakt.
(w następnych artykułach mam nadzieję wysłać bardziej szczegółowe informacje oraz procedury pozyskania dofinansowania i porównanie pomocy dla przedsiębiorców Polskich i Brytyjskich).

Załączniki:

 1. Załącznik 1
  List do Pracownika (eng).
  Zawiera informację o sytuacji pracownika oraz zgodę pracodawcy na podjęcie przez pracownika innego zajęcia zarobkowego w przypadku zakończenia finansowania wynagrodzenia ze strony rządu. Zawiera również prośbę o podpisanie załącznika 2.

 2. Załącznik 2
  Formularz dla Pracownika zgłoszonego do dofinansowania (eng).
  Zawiera oświadczenie pracownika, że zgadza się na uzyskanie dofinansowania poprzez obecnego pracodawcę. Oświadcza, że rozumie, że jest pracownikiem zatrudnionym u obecnego pracodawcy i zobowiązuje się do przyjęcia zmienionych warunków zatrudnienia w związku z zaistniałą sytuacją.


Testowo dla kilku naszych klientów wystąpimy o takie dofinansowanie aby sprawdzić jakie mogą być nakłady czasu oraz pracy i być może zajmiemy się tym dla wszystkich chętnych klientów, którym obsługujemy księgowość spółki.


Dziękuję za sugestię kolejnych pytań, dzięki, którym rozwijamy tą bazę wiedzy dla Państwa!
Z Wyrazami Szacunku  

 

Sebastian Drozd Obsługa spółek LTD (UK i Malta)
Grupa spółek www.drozd.biz

telefon główny: 888 838 848 e-mail: sebastian@drozd.biz konsultacje: (PL)-Szczecin, Wrocław i Katowice,
(UK)-London i Liverpool, (IT)-MilanoPowrót