Czym jest Status osiedleńca w UK i na co pozwala?

Utworzono: 2020-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-08
Liczba odwiedzin posta: 923

Status osiedleńca
Jest „następcą” rezydentury osobistej, która obowiązywała jeszcze całkiem niedawno (była to forma książeczki ze zdjęciem, jak na zdjęciu poniżej. Podobna do starego dowodu osobistego).

Stara książeczka potwierdzająca rezydenturę w UK..                       Przykład statusu osiedleńca z zamazanym zdjęciem i danymi osobowymi 

Dawna forma Rezydentury Osobistej.                                                 Obecna forma Statusu Osiedleńca.

Status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej pozwala na:

- pracowanie w Wielkiej Brytanii,

- bezpłatne korzystanie z opieki zdrowotnej NHS,

- edukację lub kontynuowanie nauki,

- dostęp do funduszy publicznych, takich jak zasiłki i emerytury,

- podróżowanie do i z Wielkiej BrytaniiKażda osoba, która pomyślnie złoży wniosek o status osiedleńca, będzie mogła nadal mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.


Po złożeniu wniosku można otrzymać:

- status osiedleńca

- status wstępnego osiedlenia


Podczas składania wniosku nie można sobie samodzielnie wybrać jednej z powyższych opcji.

Status, który zostanie przydzielony, zależy od tego, jak długo mieszka się w Wielkiej Brytanii w momencie składania wniosku.

Prawa, które będą nas obowiązywać będą się różnić w zależności od uzyskanego statusu.
Status osiedleńca możesz otrzymać, jeśli:

- zacząłeś mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r,

- mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przez nieprzerwany okres 5 lat (tzw. „stały pobyt”).

Pięć lat nieprzerwanego pobytu oznacza, że przez 5 lat z rzędu przebywałeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 miesięcy w dowolnym okresie 12 miesięcy.Wyjątki to:

- jeden okres do 12 miesięcy z ważnego powodu (na przykład poród, poważna choroba, nauka, szkolenie zawodowe lub praca za granicą),

- obowiązkowa służba wojskowa,

- czas spędzony za granicą jako świadek koronny lub członek rodziny świadka koronnego,

- czas spędzony za granicą w siłach zbrojnych lub jako członek rodziny kogoś z sił zbrojnych.


Po uzyskaniu statusu osiedleńca, możesz pozostać w Wielkiej Brytanii tak długo, jak tylko jest to potrzebne.
Wtedy możesz również ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie, jeśli się do tego kwalifikujesz.

Status wstępnego osiedlenia
Jeśli w momencie składania wniosku nie masz pięciu lat ciągłego pobytu w Wielkiej Brytanii, wtedy zazwyczaj otrzymujesz status wstępnego osiedlenia.
 
Możesz złożyć wniosek o zmianę tego statusu na osiedleńca po 5 latach ciągłego pobytu w Wielkiej Brytanii. Należy to zrobić przed wygaśnięciem statusu wstępnego osiedlenia.
 Jeśli w pewnym momencie do 31 grudnia 2020 r. osiągniesz 5-letni okres stałego pobytu, możesz zaczekać na złożenie wniosku do uzyskania 5 lat ciągłego pobytu. 
Oznacza to, że jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz status osiedleńca bez konieczności uprzedniego ubiegania się o status wstępnego osiedlenia.
 Możesz pozostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne 5 lat od daty uzyskania statusu wstępnego osiedlenia. 
Jeśli posiadasz status osiedleńca, można spędzić do 5 lat z rzędu poza Wielką Brytanią bez utraty tego statusu. Natomiast jeśli posiadasz status wstępnego osiedlenia, możesz spędzić do 2 lat z rzędu poza Wielką Brytanią bez utraty tego statusu.
Jeśli posiadasz wolę zakwalifikowania się do statusu osoby osiedlonej, należy utrzymać stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii. 


Procedura składania wniosku o status osiedleńca oraz wstępnego osiedlenia.
Możliwość składania wniosków o uzyskanie jednego z powyższych statusów trwa do 31-06-2021.

Pomagamy przejść procedury na każdym etapie wraz z wysyłką dokumentów do UK (w zależności od wybranej opcji). Aby otrzymać ofertę …kliknij tutaj…


Podczas składania wniosku o status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia musisz posiadać:

- pobraną na swój telefon aplikację (może być zarówno Android jak i iOS) ,

- ważny biometryczny dowód osobisty lub biometryczny paszport (jeśli nie posiadasz biometrycznego dokumentu, będziesz musiał dostarczyć na podany przez HMRC podczas składania wniosku adres, oryginał dokumentu, który oczywiście zostanie zwrócony na Twój adres prywatny w UK jak tylko zostanie zweryfikowany),

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- numer NIN,

- pełen brytyjski adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym.


Po pobraniu aplikacji służącej do weryfikacji tożsamości trzeba wykonać szereg czynności a najważniejsze z nich to:

- wykonanie zdjęcia dowodu osobistego z dwóch stron,

- zeskanowanie aplikacją dokumentu na przedniej stronie,

- zeskanowanie twarzy,

- wykonanie zdjęcia „selfie”

- podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, na które będą przychodzić kody weryfikacyjne.


Należy również przejść proces składania wniosku klikając w przesłany przez urząd HMRC indywidualny link.
Po zalogowaniu się należy odpowiedzieć na wszystkie znajdujące się tam pytania, między innymi:

- udowodnić niekaralność,

- przedstawić numer NIN,

- odpowiedzieć na pytania związane z Twoim obywatelstwem oraz wszelkimi zmianami w imieniu lub nazwisku,

- ustawić i pobrać do zapamiętania kilka pytań „zabezpieczająco-weryfikacyjnych”.


Po potwierdzeniu wszystkich odpowiedzi, urząd HMRC automatycznie określa o jaki status możesz się starać.
- status osiedleńca (bez wymogu dosyłania dokumentów potwierdzających pobyt w Wielkiej Brytanii),

- status wstępnego osiedlenia (bez wymogu dosyłania dokumentów potwierdzających pobyt w Wielkiej Brytanii),

- status wstępnego osiedlenia (z możliwością dosłania dodatkowych dokumentów potwierdzających dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii w celu możliwości otrzymania statusu osiedleńca).


Po wypełnieniu i złożeniu wniosku, musisz poczekać na decyzję urzędu HMRC, która zostanie wysłana na podany we wniosku adres e-mail.
Proces rozpatrywania wniosków jest stanowczo przedłużony ze względu na panującą aktualnie sytuację związaną z pandemią COVID-19. 

Jeśli natomiast musisz dosłać jakieś dokumenty w celu dalszej weryfikacji, to masz obowiązek dosłania ich w ciągu 15 dni.
Dopiero po uzyskaniu dokumentów, HMRC rozpocznie rozpatrywanie złożonego wniosku.

Proces złożenia wniosku o status osiedleńca (po wcześniejszym przygotowaniu wszystkich niezbędnych informacji) nie powinien trwać dłużej niż 25/30 minut.

Aby otrzymać ofertę …kliknij tutaj…

 
Z Wyrazami Szacunku
Sebastian Drozd Obsługa spółek LTD (UK i Malta)
Grupa spółek www.drozd.biz

telefon główny: 888 838 848 e-mail: sebastian@drozd.biz konsultacje: (PL)-Szczecin, Wrocław i Katowice,
(UK)-London i Liverpool, (IT)-MilanoPowrót