Kolejna tura wsparcia na utrzymanie stanowisk pracy z brytyjskiego programu wsparcia.

Utworzono: 2020-12-12
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-12
Liczba odwiedzin posta: 803

Drodzy Państwo,
rusza kolejna tura dofinansowań z Brytyjskiego Programu Antykryzysowego.
Poprzednie polegały na dofinansowaniu 80% kosztów pracowniczych nie przekraczających 2500 GBP na pracownika miesięcznie. O maksymalną kwotę mogli się ubiegać pracodawcy, których pracownicy zarabiali ok 3000 GBP miesięcznie. Oznaczało to, że pracodawca ze swojej kieszeni pokrywał koszt wynagrodzenia pracownika na poziomie 500 GBP a 2500 GBP dofinansowywało Państwo.
Jeżeli pracownik zarabiał 740 GBP to otrzymał wsparcie od Państwa na poziomie 590 GBP miesięcznie.

Oto przykładowy zrzut ekranu z konta bankowego jednego z klientów, który otrzymał kwartalne dofinansowanie z pierwszej tury .Więcej informacji o poprzednich programach wsparcia pod poniższym linkiem…

Obecny program wsparcia „The Job Support Scheme”, który miał się rozpocząć 1 listopada 2020 r., został opóźniony, ponieważ poprzedni program dofinansowań „Coronavirus Job Retention Scheme” został przedłużony.
Jeśli firma nadal działa, ale została dotknięta przez pandemię koronawirusa (COVID-19), można ubiegać się o dofinansowanie, które należy wykorzystać, aby pokryć 61,67% wynagrodzenia danego pracownika za godziny nieprzepracowane.
Pomimo uzyskanego dofinansowania z tego programu pomocy dla firm nadal należy odliczać i opłacać podatki wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników (NIC), a także zapłacić NIC pracodawcy do HMRC od pełnej kwoty wypłaconej pracownikowi, w tym wszelkich dotacji z programu. Trzeba zgłosić je za pośrednictwem PAYE do HMRC przed umowną datą płatności.  Nadal należy również opłacać składki emerytalne zgodnie z obowiązującymi warunkami programu emerytalnego, chyba że pracownik zrezygnował lub przestał oszczędzać na swoją emeryturę (dodatkowe programy emerytalne).

Którzy pracownicy kwalifikują się do programu pomocy?
Pracodawca może otrzymać dofinansowanie dla pracowników zatrudnionych na dowolnym typie umowy o pracę (również na czas określny), którzy spełniają poniższe warunki:
- zostali zatrudnieni przed 23 września 2020 r.,
- widnieją na liście płac Paye w dowolnym momencie od 6 kwietnia 2019 r. do 23 września 2020 r.,
- przepracują co najmniej 20% swojego zwykłego czasu w okresie roszczenia o dofinansowanie,


Potrzebne informacje do złożenia wniosku
Aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników należy jako PRACODAWCA:
- być zarejestrowanym w systemie PAYE online,
- posiadać numer i sort code konta bankowego w Wielkiej Brytanii, Wyspach Normandzkich lub Wyspie Man (akceptujące płatność BACS),
- posiadać adres rozliczeniowy (jest to adres, na który bank wysyła wyciągi bankowe),
- posiadać numer referencyjny PAYE,
- przygotować okresy zatrudnienia, i datę końca okresu rozliczeniowego swoich pracowników,
- przygotować daty wypłat za każdy z tych okresów rozliczeniowych,
- przygotować liczbę pracowników objętych wnioskiem dla każdego okresu rozliczeniowego,
- przygotować liczbę godzin, w których pracownik zwykle pracowałby w okresie wnioskowania,
- przygotować liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w okresie wnioskowania,
- przygotować szczegóły dotyczące obrotów (250 lub więcej pracowników).

Informacje na temat każdego z pracowników:
- imię i nazwisko,
- numer NIN,
- numer Payrol (opcjonalnie),
- liczba kwalifikujących się dni do uzyskania wsparcia finansowego w każdym z okresów rozliczeniowych,
- kwotę wynagrodzenia za każdy okres rozliczeniowy,
- numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i nazwisko osoby kontaktowej,

Przykład
Andrew zwykle pracuje 5 dni w tygodniu i zarabia 1400 funtów miesięcznie, pracując w restauracji w branży hotelarskiej. Jego pracodawca cierpi na zmniejszoną sprzedaż z powodu pandemii COVID-19. Firma nie zwalnia Andrew, natomiast zmniejsza ilość godzin pracujących do 20 % jego zwykłego czasu pracy w ramach programu pomocy HMRC. Pracodawca płaci Andrew 280 funtów miesięcznie za te godziny (20% godzin przepracowanych), a za czas niepracujący (pozostałe 80%) otrzyma 66,67% swojego wynagrodzenia z programu pomocy HMRC. Jego całkowity pakiet wynagrodzenia wynosi 73%, czyli 1,027 GBP.
Rząd udzieli wsparcia w wysokości 691 GBP (61,67% nieprzepracowanych godzin) pracodawcy Andrew, aby wspierać utrzymanie stanowiska pracy, zapłaci kolejne 56 GBP za nieprzepracowane godziny (5% wynagrodzenia).
 Pracodawca może również ubiegać się o premię w wysokości 1000 funtów za utrzymanie stanowiska pracy co pokryje 94,6% całkowitych kosztów pracodawcy związanych z zatrzymaniem Andrew na programie wsparcia HMRC od listopada do stycznia.

Dokumenty, które należy zachować
Trzeba przechowywać kopię swoich akt przez sześć lat:
- wnioskowana kwota i okres wnioskowania dla każdego z pracowników,
- numer referencyjny wnioskowania,
- obliczenia do wniosku na wypadek, gdyby HMRC potrzebowało więcej informacji na temat wniosku, w tym kwoty wynagrodzenia,
- dla pracowników zgłoszonych w ramach programu Job Support Scheme - zwykłe godziny w każdym okresie rozliczeniowym, w tym wszelkie wymagane obliczenia,
- dla pracowników zgłoszonych w ramach programu Job Support Scheme - faktycznie przepracowane godziny

Trzeba także przechowywać dokumentację wszelkich tymczasowych umów o pracę przez co najmniej 5 lat.
Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie urzędowej, informacje na temat składania wniosków zostaną jeszcze zaktualizowane.
W porównaniu z poprzednimi okresami finansowania należy zwrócić uwagę na to, że wnioski będzie można składać przez następne pół roku co miesiąc za każdego pracownika, który pracuje minimum 20% godzin, które ma w umowie. Wnioski będzie można składać co miesiąc po wykonaniu payslipów.
Planowany dzień rozpoczęcia był przesunięty z listopada 8 grudnia 2020r. 
Możliwość składania wniosków z pewnością ruszy z większym opóźnieniem tak jak poprzednim razem (opóźnienie wyniosło ponad 2 miesiące).

Jeżeli posiadacie Państwo spółkę LTD i jesteście zainteresowani pozyskaniem finansowania, to ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

 

Dziękujemy za sugestie kolejnych pytań, dzięki którym tworzymy bazę wiedzy dla Państwa.
Z Wyrazami Szacunku

Sebastian Drozd Obsługa spółek LTD (UK i Malta)
Grupa spółek www.drozd.biz

telefon główny: 888 838 848 e-mail: sebastian@drozd.biz konsultacje: (PL)-Szczecin, Wrocław i Katowice,
(UK)-London i Liverpool, (IT)-MilanoPowrót